Úvodní stránka Archiv novinek Seznam projektů Návštěvní kniha Odkazy a Galerie Kontakt
« zpět

TOW I: Escape from The Chaos

Poslední změna: 18.1.2015 zveřejněno pre-alfa demo verze 2

 Jde o větší a dlouhodobý projekt, momentálně plánuji jeho přepracování. Bude se jednat o epické RPG s vlastním světem a historií, na úrovni našeho středověku, ovšem zcela bez magie. Ponese název The Other World a dopředu počítám maximálně s jedním až třemi díly. První díl se jmenuje TOW I: Escape from The Chaos.
A co můžete očekávat?
- epické rpg s vlastní historií, vlastní svět se specifickým podnebím, změny počasí a denního cyklu
Cykly:
Rok má přesně 364 dní a je rozdělen na čtyři stejně dlouhé cykly. Na 91 jarních, 91 letních, 91 podzimních a 91 zimních dní (jaro, léto, podzim, zima). První den každého cyklu se slaví svátek a bohům se obětují dary. Nový rok začíná vždy prvním jarním dnem a tento den je tak ještě více slavnostní, takže rok začíná jarem a končí posledním dnem zimy. Ve světě neexistují měsíce a vše se podřizuje těmto čtvrtletím. Počasí není tolik ovlivněno cykly, jako spíše podnebným pásem. Takže na severu je zima třeba i v létě, kdežto na jihu i v zimě rostou květiny. Jeden den má zhruba 24 hodin jako ten náš, ale jedna hodina je mnohem kratší. Na den připadá zhruba 10 a půl hodiny, stejně jako na noc a zbylé zhruba tři hodiny je šero, kdy se stmívá či rozednívá. Jeden den ve hře uplyne zhruba za 15 minut herního času.
- 6 základních ras, 6 základních typů postavy pro hrdinu a to:
Bylinkář (dokáže např. sbírat bylinky,houby a míchat lektvary),
Zlatokop (vyzná se např. v těžbě kamene, drahokamů a hledání skrytých pokladů),
Zálesák (je např. odolný proti jedu a je specialista na lovení a ochočení zvířat),
Zloděj (umí např. otvírat zámky, klást pasti a vybírat lidem kapsy),
Válečník (jeho specializace je mimojiné hlavně na bojové schopnosti) a
Vůdce (dokáže lidmi manipulovat a přesvědčit je o své pravdě atd.).
Hra za jednotlivé typy postav může být dost odlišná v plnění úkolů.
- mnoho národů se specifickým politickým, vojenským a ekonomickým zřízením
- volný pohyb po světové mapě, několik kontinentů a spoustu lokací na prozkoumání
- žádné cizí scripty, vše vlastní ( nejspíše využiju kromě defaultního grafického tilesetu i Celianna tileset a Mack tileset )
- strom dovedností (skilly), vlastnosti ovlivňující postavu, cejchy (něco na způsob perků)
- hru bez magie, ale s nadpřirozenými jevy a náboženstvím
- knihu úkolů, karmu, která ovlivňuje vaší postavu a variabilní rozhovory a úkoly
- hlavní dějovou linii a spoustu vedlejších linií
- tajné spolky, cechy a možnost být v jistých mezích dobrý či zlý
- náhodné lokace a místa, která se vám ukáží až po jejich objevení
- arénu, spoustu npc postav, kdy populace nebude jen fiktivní číslo, knihy, mapy, tvorbu lektvarů a předmětů
- bojový systém, lov, kolekce předmětů, možnost mít společníka a spoustu dalších věcí...
- a možná bude i originální hudební soundtrack ke hře. ;-)
Bude možnost zabít velkou část postav, ve hře bude důležitá i energie, kterou budete doplňovat jídlem, pitím a odpočinkem.
Královská univerzita však varuje před konzumací alkoholu, jest to ďábelská tekutina, která tupí mysl a zvyšuje agresivitu.
Je tu i možnost sepsat encyklopedii světa či vytvořit hutnější manuál, to se ještě uvidí, nejspíše půjde o bonus po dohrání hry.
Ve světě se mluví třemi jazyky, ale hlavním úředním jazykem je Obecná řeč, s kterou se člověk domluví na celém světě a mluví tímto jazykem nejvíce lidí.
Národy se dělí do těchto 6ti ras: Nejvyšší rasa, Bílá rasa, Míšenci, Černá rasa, Přírodní lidé a Temná rasa.
Představení všech 6-ti ras:
Rasa č.1
Do rasy tzv. Nejvyšších patří, co je známo, tři národy. Vzhledem k povaze této rasy je detailnější popis těchto lidí trochu složitější. Prvním národem mají být Nesmrtelní, ale jak podotýká kniha doktora Berguse O původu ras, jistě jde jen o mýty a fantazie obyčejných lidí. Jedná se totiž o národ dlouhověkkých, kteří svou příslušnost k tomuto národu pečlivě tají.
Druhý národ považuje sám sebe za bohy či minimálně polobohy a dle venkovanů sem patří různé andělské a jiné bytosti, avšak sami velmi aktivně uctívají bohy a studují údajná božská znamení. Někteří je mají tak trochu za blázny, byť se jedná o mírumilovný národ.
Třetí skupinou jsou Anitové, kteří dělí svůj národ na kasty a mají přísnou hierarchii, přesto nebo právě proto mezi nimi dochází k neustálým svárům a soubojům o moc.
Tato rasa obývá striktně severozápadní část kontinentu Adaria. Tyto národy nemají velké vojenské ambice vně svého teritoria, ale své hranice a území si velmi pečlivě střeží a není radno se s nimi dostat do křížku, neboť to většinou pro narušitele znamená smrt.
Velmi bedlivě si chrání své kulturní zvyky a s ostatními rasami nejsou v přímém kontaktu, dalo by se říct, že všemi ostatními lidmi opovrhují a sami se považují za nadřazenou rasu a jakýkoliv styk s jinou rasou je podle jejich zákonů přísně zakázán. I křížení je považováno minimálně za společensky nevhodné.
Udržují kontakt jen s vybranými jedinci za účelem obchodu a výměny zboží či služeb. Pro běžného člověka je téměř nemožné potkat či spatřit zástupce této rasy a považuje se to za velké štěstí a náhodu. Na jejich území se nachází posvátná síň Lorindy a hlavním městem všech tří národů je Triangula, město rozložené na třech malých ostrovech. Jestli mají nějakého společného vládce není známo. Taktéž počet obyvatel je neznámý. Jak potvrdil zástupce univerzity z Královského města, při sčítání roku 5871 se podařilo sečíst jen některé oblasti a po zmizení některých úředníků byl další pokus o sečtení zrušen a počet obyvatel se jen odhaduje. Fyzickými znaky jsou světlá až bledá pleť, světlé vlasy a vyšší postava.
Rasa č.2
Bílá rasa, do níž spadají hlavně národy obývající severní kontinent a severní části Kargasie. V obecné řeči se těmto severským národům říká jednoduše Seveřené. Jejich fyzickým znakem je svalnatější postava a světlé vlasy, většinou dlouhé, stejně jako je častý jev u mužů nechávat si narůst plnovous. Ovládají dobře válečnické umění a mořeplavectví. Jde o výbojné národy, ale už po celé století udržují mír s okolními zeměmi. Jejich národy jsou spojeny ve volné společenství, kterému vládne správce. Jsou přizpůsobeni na život v drsných zimních oblastech. Severní části kontinentu nejsou příliš zmapované a vzhledem k tomu, jaké podmínky tam panují, tak jen málokdo se vydává tímto směrem. Drsné podnebí a okolní moře zajišťují těmto národům relativní klid a bezpečí. Nejznámější architektonickou stavbou je Bílá věž, která je podle oficiálních informací nejvyšší stavbou na světě.
Rasa č.3
Míšenci. Většinou se jedná o míšence Bílé,Černé a Přírodní rasy. Kromě černé a čistě bílé pleti může jejich pleť mít jakoukoliv barvu, stejně jako barva vlasů a jiné atributy jsou velmi různorodé.
Do této rasy spadá nejvíce národů a obývají téměř všechny kontinenty s vyjímkou pár míst. Nejvíce jich ale žije v Adarii a Kargasii. Jsou nejpočetnější a nejběžnější rasou na světě. Nemají nijak zvláštní postavení, ale vzhledem k jejich různorodosti dochází mezi národy k častým válečným střetům. Tři největší království založili před pár stoletími na ostrově v hadím průlivu mezi dvěma kontinenty společné hlavní město. To se však časem osamostatnilo, ale i tak zůstává dál symbolickým hlavním městem všech národů. Hodně se spekuluje o tom, jestli míšenci jsou původní rasa nebo vznikli jen křížením jiných ras, podle doktora Berguse sídlila před šesti tisíci lety na území těchto národů jiná prastará civilizace a dá se předpokládat, že Míšenci jsou přímými potomky této civilizace z níž jedna větev se usídlila i na Dračím ostrově. Vykopávky mu dávají za pravdu a zdá se, že o naší historii nevíme ještě vše.
Rasa č.4
Černá rasa obývá celý východní kontinent. Nejsou nijak početnou skupinou, ale posledních stopadesát let jejich populace narůstá, s čímž souvisí jejich hledání nových míst k osídlení. Jsou velmi výbojní a představují jistou hrozbu pro Baragon. Podle některých neověřených zdrojů stojí i za náhlým zmizením zbytků pradávného národa z Dračího ostrova. Jejich země odděluje od ostatních široký oceán, což brání otevřenému konfliktu. Území obývají hlavně kmeny Barbarů bez jednotného vedení a i proto zatím nedošlo k větší válce. S malými skupinkami si zatím ostatní národy nedělají velkou hlavu. Vzhledem k tomu, že jejich území pokrývá z velké části poušť, což mimochodem samo o sobě je velmi podivné, dá se předpokládat, že v budoucnu dojde k většímu přílivu osadníků do jiných částí světa. Nejvíce obchodují s divokými kmeny Borijů z Kargasie, s nimiž se i velmi často kříží. Jejich znaky jsou hnědá a černá pleť a černé vlasy.
Rasa č.5
Přírodní lidé jsou další rasou ve známém světě, složenou převážně z lesních národů a kmenů z horských planin a stepí. Jsou velmi početní, přesněji druhou nejpočetnější rasou a obývají převážně kontinent Baragon. Jejich znaky jsou tmavší pleť, hnědé, zrzavé nebo černé vlasy. Jedná se o mírumilovný národ, který upřednostňuje ústraní, vyhledává klid v přírodě a zakládá jen velmi málo měst. Civilizace jako taková je příliš nezajímá a mezi sebou nepoužívají peníze, které využívají jen ve styku s ostatními. Jsou dobří mořeplavci i lovci a uctívají přírodní bohy. Jsou mistři v ovládání zvířat a využívání přírodních zdrojů. Pokud je to nutné, dokáží se velmi rychle semknout i bez jednotného velení a jejich udatnost je dobře známá. Jejich kmeny mají taktéž jistou hierarchii, která je však pro běžného člověka těžko srozumitelná.
Rasa č.6
Temná rasa, do které patří Nemrtví, Démoni a Přisluhovači zla, jimž se říká Midridi. Lidé s bujnou fantazií sem řadí všechny tajemné bytosti, pekelníky a padlé anděly. Jedná se o bájnou rasu, která neobývá žádný kontinent a jejich počty nejsou známy. Občas se některý zástupce této rasy někde objeví a způsobí rozruch a paniku, ale nikdo vlastně neví, odkud se berou a kde žijí. Posledních třicet let narůstá počet hlášení o jejich výskytu a hlavně z východní části světa přicházejí znepokojivé zprávy a hlášení o větším počtu těchto lidí. Dokážou zůstávat dlouho skryti a nepozorováni, čemuž jim napomáhá výborná znalost maskování. Jejich znaky jsou černá, červená a oheň ve všech podobách. Jejich cíle a motivace jsou neznámé, ale jsou velmi nebezpeční a agresivní a setkání s těmito tvory končí většinou smrtí a ti co přežili mluví o děsivých netvorech, pokud rovnou nezešílí. Univerzita má sice pár kosterních pozůstatků a dobře zachovalých těl, ale kromě fyzického vzhledu a agresivního chování nevíme o této rase nic bližšího. Univerzita ale důrazně varuje před setkáním s těmito lidmi a nedoporučuje přibližovat se či dokonce krmit jakékoliv podivné tvory.

Ukázka z jedné knihy:
Prý se po severních zemích poslední dobou potuluje zvláštní člověk, který vypráví dávné příběhy, prozpěvuje si a hraje na loutnu. Někdo tvrdí, že ta loutna je kouzelná, ale věřte pověrám. Obchodníci co se zastaví ve staré krčmě ho vídají prý dost často v okolním lese a starý Doudlík tvrdí, že ten tajemný cizinec ho obral v kartách. Ale kdo ví, jak to skutečně je, jeho zrak je zkalený rumem. V jeho popisu se však všichni shodují a co je zvláštní, popis podobné osoby najdeme ve staré kronice v univerzitní knihovně. Je to pověst o bardovi, jenž se toulal krajem, aby našel co ztratil. Ostatním lidem přinášel radost, ale sám byl nešťastný, až jednoho dne, podle pověstí, žalem zmožený ukončil svůj život skokem do hluboké rokle. Jeho tělo se však nikdy nenašlo a po večerech při svíčce se vypráví příběhy o tajemné melodii, jenž zní za temných nocí krajem. A kdo ví, třeba ho potkáte i vy.
(ojedinělý zachovalý přepis jednoho Bardova příběhu)
Balada o Lokarovi
tůdli důů tůdli důů..
Poslouchejte milý pane
příběh o muži co zlým se stal
ať víte co se stane
každému kdo špatnou cestou by se dal.
Byl mladý jinoch, tuze sám
hladový, ale zdravý, nevěděl co dál
a tak v touze za vidinou bohatství a slávy
přidal se k výpravě až za severní hory.
Od fjordů na sever dlouho šli
přes sněžné pláně a Forlandské hory
až do místa kde poklad byl a kdo ví co dál
nebýt té zatracené nory.
Něco se stalo, co, to nikdo neví
popadl ho amok a zlé šílenství
zabil všechny a pak prý pomazal se krví
jen jeho, prý jen jeho bylo bohatsví.
Ústa jeho nezavřel a v hostinci vše vyzradil
byl tak opojen zlatem, že nedbal žádných rad
V temné uličce ho okradli, on pozdě procitnul a pak?
zdrcen rovnou strážným do rukou vpad.
A tak rychlý soud uznal ho vinným
z úkladných vražd a loupeží
marně spitoval své činy, snad byl někým jiným
ale věděl, že mu nikdo nevěří.
Odvedli ho v okovech
on propadl v zoufalství a zmar
už navždy zůstane v těch zdech
čekal ho jen temný Dalamar.
A tak jestli živ je stále
dlí tam dodnes v temné kobce
a ty nepokoušej osud a veleb nášho krále
ať tvá cesta nemá stejné konce.
tůdli důů tůdli důů...

Postupně budu přidávat informace tak, jak se bude hra vyvíjet. První screenshoty a videa jsou níže a třeba něco málo napoví, zatím nechci vše vyzradit. :)

Úplně první krátký teaser:
https://www.youtube.com/watch?v=eH4vfKZVvKk
Ukázka arény ve hře:
https://www.youtube.com/watch?v=jUmMyWVOFpc
Ukázka řešení jednoduchého úkolu za různé typy postav:
https://www.youtube.com/watch?v=dZaY7IEwi8o

Úvodní cut scéna z dema

Tajné lokace část.1


Typ hry: Epické RPGJazyk: Čeština Aktuální stav: 25 % hotovoDokončení: ???
OS/Platforma: Windows(PC)Engine: RPG Maker VXA Aktuální verze: 0.19bVaše hodnocení: ???
Ke stažení:
Kompletní návod na hru:
Není k dispozici.
Nejnovější verze hry ke stažení:
Není k dispozici.

Fotogalerie


 ꜛnahoruꜛ
© 2017-2022 feryk